Register | Login

Cafe chồn là gì? Địa chỉ bán Cà phê chồn ở đâu ở Hà NộiLý Do cafe chồn là thức uống đắt nhất hành tinh?Mấu chốt là sự thay đổi kỳ diệu của hạt cà phê ở trong dạ dày chồn. Khi ăn quả, chồn nhả vỏ mềm không dễ tiêu phía bên ngoài, nuốt phần thịt và hạt cà phê.Kỳ 1: Thức uống từ đồ phế thảiNgày ấy, cafe còn rất khan hiếm nên nông phu bị cấm dùng cà phê

Who Voted for this Story


CommentsInstant Approval Social Bookmarking Websites

http://jobs.ib2biz.com/

http://ib2biz.com/

http://247ebook.co.uk/

http://savelivelife.com/

http://hollywoodbollywood.me/

http://congressdigital.com/

http://marketing.ib2biz.com/3d gallery live wallpaper

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.